Tag: ไขมันอิ่มตัว

พาไปรู้จักกับ ‘ไขมันทรานส์’ มันคืออะไรกันนะ ?

ใครว่าเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องเล่นๆ ตอนนี้ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาออกมา ซึ่งมีเนื้อหาที่เผยแพร่ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายกรดไขมันทรานส์จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน เนื่องจากมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนว่า ไขมันไทรานส์ เป็นส่วนที่ทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น วันนี้ เราจะมาพาดูกันว่าเจ้าไขมันทรานส์นี่คืออะไรกันนะ ? รู้จักกับ ไขมันทรานส์ ไขมันทรานส์ นับว่าเป็นหนึ่งในสามตัวของประเภทไขมันที่อยู่ ได้แก่ ไขมันอิ่มตัว ไขมันไม่อิ่มตัว และไขมันทรานส์ โดยประกอบไปด้วย กรดไขมันอิ่มตัวที่มีโครงสร้างแบบทรานส์ พบได้น้อยในไขมันสัตว์และนม ส่วนใหญ่ไขมันตัวนี้จะพบได้จากการสังเคราะห์ระหว่างกระบวนการผลิตอาหาร แล้วเติมไฮโดรเจนเข้าไปในน้ำมันพืชเพื่อทำให้น้ำมันแข้งตัวมากขึ้น ทั้งยังสามารถช่วยยืดอายุของอาหารได้ ตลอดจนช่วยเพิ่มความคงตัวในรสชาติของอาหารได้ มีราคาถูกกว่าไขมันทั่วไป ในแวดวงอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบการต่างๆ จึงมีความนิยมที่จะเอาไขมันชนิดนี้มาประกอบอาหารอย่างแพร่หลาย ไขมันทรานส์ อันตรายยังไง ? ใครที่กินอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันทรานส์มากๆ หรือกินติดต่อกันนานๆ ก็อาจเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายเราได้ ลองมาดูกัน ส่งผลต่อหัวใจและหลอดเลือด อาทิ ทำให้หัวใจขาดเลือด หรือทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบ ตัน ทำให้เกิดโรคอ้วน ทำให้เกิดโรคเบาหวาน เสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อม หรืออัลไซเมอร์ ทำให้มีไขมันในเลือดสูง กระตุ้นให้ความดันโลหิตสูง เสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในถุงน้ำดี กระตุ้นให้จอประสาทตาเสื่อมได้เร็วขึ้น