หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน

หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน ท่านเป็นบุคคลที่สำคัญในสังคมไทย ด้วยสถานะที่เป็นภริยาของนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 18 ของประเทศไทย และเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ไทยอย่างใกล้ชิด หม่อมราชวงศ์สดศรี มีประวัติที่น่าสนใจและมีความเชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยหลายท่าน

หม่อมราชวงศ์สดศรี ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ในอายุ 87 ปี การจากไปของท่านเป็นการสูญเสียที่สำคัญให้กับครอบครัวและสังคมไทย

ในชีวิตของท่าน หม่อมราชวงศ์สดศรี ได้ทำหน้าที่ในการรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมต่างๆ การจากไปของท่านไม่เพียงแต่เป็นการสูญเสียในด้านส่วนตัวของครอบครัว แต่ยังเป็นการสูญเสียของประเทศไทยที่ท่านได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมมาอย่างยาวนาน

ประวัติหม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน