Tag: เราชนะ

เงินเราชนะ เข้าวันนี้งวดแรก 5,000 บาท

คลังเผย ผู้ผ่านเกณฑ์เราชนะ ในกลุ่มไร้สมาร์ทโฟนเงินงวดแรก 5,000 บาท เข้าบัตรประชาชนแล้ววันนี้ สำหรับกลุ่มที่ไร้สมาร์ทโฟนที่เคยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com แต่สละสิทธิ์เพราะไม่มีสมาร์ทโฟน และได้ไปลงทะเบียนใหม่ในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ. 64 วันนี้ ผ่านเกณฑ์ในโครงการเราชนะ จะได้รับวงเงินงวดแรก 5,000 บาท เข้าบัตรประชาชน (Smart Card) เพื่อใช้จ่ายกับร้านค้า-บริการที่เข้าร่วม ต่อจากนี้คลังจะทยอยโอนเงินให้ 1,000 บาท จนกว่าจะครบสิทธิ 7,000 บาท

ยื่นอุทธรณ์ ทบทวนสิทธิ์เราชนะ เริ่ม 8 ก.พ. 64

สำหรับคนที่ลงทะเบียนเราชนะไม่ผ่าน คลังเปิดให้ขอ ยื่นอุทธรณ์ ทบทวนสิทธิ์เราชนะ ได้ผ่านเว็บไซต์เราชนะ เริ่ม 8 ก.พ.-8 มี.ค. 64 โฆษกคลัง กล่าวถึงกรณีที่ผู้เคยใช้แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง (คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน) เช็กสิทธิเราชนะ ผ่านเราชนะ แล้วพบว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.-8 มี.ค. 64 อีกครั้ง โดยกระทรวงการคลังจะนำข้อมูลไปคัดกรองใหม่อีกครั้งตามคุณสมบัติ 7 ข้อที่รัฐบาลกำหนดไว้ ซึ่งกระทรวงการคลังจะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุด