Tag: โควิด19

app หมอชนะ ช่วยเหลือธุรกิจ ช่วง โควิด-19

แอป หมอชนะ ตัวช่วยเรื่องสุขภาพในช่วง โควิด-19

แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเฝ้าระวังและแจ้งระดับความเสี่ยงให้กับประชาชนที่ใช้บริการ ช่วยบันทึกข้อมูลทั้งการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ และข้อมูลด้านสุขภาพ พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลให้กับผู้ใช้บริการว่ามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มากน้อยขนาดไหนด้วยการแสดงผลออกมาในรูปแบบ 4 สี แบบ Real Time ดังนี้ สีเขียว คือ ความเสี่ยงต่ำมากใช้ชีวิตได้ตามปกติ ปฏิบัติตามกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดด้วยความไม่ประมาท สีเหลือง คือ ความเสี่ยงต่ำ แต่ต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรบควบคุมโรงอย่างเคร่งครัด สีส้ม คือ ความเสี่ยงปานกลาง ควรกักตัวดูอาการ 14 วัน สีแดง คือ ความเสี่ยงสูงมาก ควรจะต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที สรุป สำหรับแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” จะนำร่องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนที่จะขยายไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของประเทศด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อจะช่วยฟื้นภาคธุรกิจและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตให้กลับมาได้โดยเร็วและปลอดภัยมากที่สุด ทั้งนี้ แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” สามารถดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ IOS และ Android ข้อมูลจาก https://www.sanook.com/money/