Tag: Joshua Swingle

Samsung Galaxy Update

[ลือ] Samsung อาจขยายระยะเวลาอัปเกรดผลิตภัณฑ์ของตัวเองเป็น 4 ปี และแพตช์ความปลอดภัยเป็น 5 ปี

ใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Samsung อยู่ บ้างก็น่าจะรู้อยู่แล้ว บ้างก็ยังอาจไม่รู้ว่า เป็นแบรนด์อันดับต้น ๆ ที่ให้ระยะเวลาในการอัปเดตและอัปเกรดนานหลายปี ทำให้เราสามารถใช้อุปกรณ์นั้นได้นาน ๆ ห …